Postaw na jakość
i doświadczenie
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Nasza kadra

Członkowie Rady Nadzorczej

Paweł Rybiński, – Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył pod patronatem adwokata, dra Alojzego Policińskiego, a także podczas zagranicznych praktyk m.in. w kancelarii prawniczej Boyer – Clement w Lyonie.

Przez dwie kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Przewodniczącym Komisji Sportu. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Paweł Rybiński jest specjalistą w zakresie umów najmu w obiektach wielkopowierzchniowych, autorem wykładów i uczestnikiem konferencji dotyczących centrów handlowych (Shopping Center Forum, Targi Poznańskie). Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gruntów warszawskich. Aktywnie zaangażowany w polubowne rozwiązywanie sporów, arbiter w sądach arbitrażowych, w tym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr inż. arch. Jacek Droszcz – gdyński architekt, zaliczany do czołówki krajowej, wieloletni wykładowca Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej, założyciel gdyńskiej spółki architektonicznej Studio Kwadrat (Partner w spółce z Bazylim Domstą). Architekt posiada w swoim dorobku wiele realizacji, głównie z zakresu użyteczności publicznej, hoteli i mieszkaniówki. Studio Architektoniczne KWADRAT brało także udział w najważniejszych, organizowanych na Wybrzeżu, ogólnopolskich konkursach architektonicznych, w tym w wielu z nich zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Największym sukcesem pracowni Jacka Droszcza było zwycięstwo w międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Ostatni rok przyniósł Studio KWADRAT kolejne, prestiżowe sukcesy, w tym wygraną w konkursie na nową Marinę Gdynia (projekt modernizacji/rozbudowy) oraz na Hotel Zdrowie (teren dawnego sanatorium) w Gdyni Orłowie.

Igor Bober, 43 lata – Twórca spółki Satland a obecnie także Satland Prototype. Od wielu lat zaangażowany w projekty deweloperskie.

Władze Locuss Management S.A.

Marcin Suchocki, 38 lat – Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na kierunku zarządzania finansami MiSP oraz Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. Lata 2004-2005 to doświadczenie w Messenger Service STOLICA S.A. na stanowisku kierownika operacyjnego. W latach 2005-2007 pełnił funkcje kierownicze, później Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w firmie produkcyjnej oraz handlowej z branży kosmetycznej Grupy Collagen Beauty Int.. Od 2007 roku zawodowo związany z rynkiem finansowym oraz z branżą nieruchomości. Marcin Suchocki w 2012 pełnił rolę członka Komitetu Konferencji wybranym podczas Walnego Zebrania Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. W okresie od 2007 roku realizował inwestycję w wielu projektach deweloperskich w Trójmieście i Poznaniu. W szerokim zakresie realizował komercjalizacje obiektów komercyjnych głównie w Poznaniu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim tj. TRITUM Business Park, ALTUS, Skwer Morena, CITY PARK, projekty Kołobrzeska 12 i 14 i wiele innych lokalizacji.

Marcin Suchocki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej International Food Service S.A. , pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 2007- 2016 roku Kancelarii Finansowej Tritum Group Sp. z o.o., również w latach 2009-2016 był Prezesem dreamHOMES.pl Sp. z o.o., obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Locuss Development, a także Członka Rady Nadzorczej spółki D&H Manufacturing Poland S.A.