Postaw na jakość
i doświadczenie
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Dlaczego Locuss Rent?

Inwestor poznaje potencjał dochodowości od pierwszego dnia inwestycji swoich środków!

Najlepsze strony inwestowania w nieruchomości - dzięki doświadczeniu i optymalizacji zarządzania najmowanymi obiektami.

Najlepsze lokalizacje i stabilni najemcy - lokale w najlepszych lokalizacjach w Polsce z najmem nawet 10-letnim – najemcami są firmy z sektora finansowego, sektora medycznego oraz rozpoznawalne korporacje.

Realne bezpieczeństwo - zabezpieczeniem zainwestowanego kapitału inwestorów są nieruchomości.

Stały popyt - nienasycony rynek i wysokie zapotrzebowanie na najlepsze lokalizacje.

Selekcja aktywów - dobór bezpiecznych i rentownych lokalizacji.

Restrykcyjne ramy prawne - długie terminy zawierania umów, bez możliwości wypowiedzenia.

Profesjonalne zarządzanie - inwestycje zarządzane przez najwyższej klasy specjalistów.

Wysokie i przewidywalne stopy zwrotu - stopy zwrotu powyżej średniej z lokat bankowych. Przewidywalne dzięki funkcjonującym umowom najmu.

Ograniczone ryzyko inwestycyjne - fundamentalny dobór inwestycji z prawnym zabezpieczeniem.

Dywersyfikacja portfela - inwestycje w nieruchomości w ograniczonym stopniu skorelowane z tradycyjnymi formami inwestowania.