Postaw na jakość
i doświadczenie
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Doradztwo i analiza

Locuss Rent SA oferuje doradztwo deweloperskie, finansowe i inwestycyjne.

Rynek nieruchomości w Polsce szybko się rozwija i wymaga od nas ciągłego doskonalenia oraz dostosowywania się do nowych warunków. W związku z tym nasza firma oferuje:
• analizy przepływów finansowych i przygotowanie studiów opłacalności,
• przegląd portfela nieruchomości,
• pozyskiwanie finansowania na cele inwestycyjne,
• doradztwo w zakresie możliwych do osiągnięcia zwrotów z inwestycji.

Analiza due diligence

Priorytetem dla nas jest staranne i kompleksowe podejście do każdego klienta. Zwracamy szczególną uwagę na poprawność danych finansowych i skrupulatnie je analizujemy. Do każdej nierozstrzygniętej kwestii z najemcami, władzami lokalnymi i najbliższym otoczeniem podchodzimy indywidualnie i poszukujemy najlepszych rozwiązań.

Na usługę „due diligance” składają się:
• przegląd wybranego sektora rynku nieruchomości,
• analiza umów najmu,
• weryfikacja założeń modelu finansowego nieruchomości,
• weryfikacja rozliczeń opłat eksploatacyjnych i kosztów operacyjnych,
• przegląd planu wydatków kapitałowych,
• analiza przepływów pieniężnych.

Analizy opracowywane są przy udziale szeregu specjalistów, m.in. prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu tworzymy zintegrowaną usługę.

Deweloperskimi przedsięwzięciami zajmuje się Locuss Development 8 sp. z o.o.